Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Szkoła otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020r.

Otrzymaliśmy 2141.95. funtow  za wynajem szkoły,  ubezpieczenie oraz srodki dydaktyczne.