Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Szkoła otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019r.

Otrzymaliśmy 2092.68 funtow  za wynajem szkoły oraz ubezpieczenie.